Welkom bij Lighthouse Sports Foundation

‘The Lighthouse Sports Foundation’ stelt zich ten doel om:
“Kinderen met speciale behoeften de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan (sport)evenementen. Dit zodat de kinderen het plezier van het samen sporten kunnen ervaren en kunnen participeren in voor anderen zo vanzelfsprekende activiteiten”. “Voor de ouders van deze kinderen verschaffen wij nieuwe inzichten en mogelijkheden om hen zo een geweldig toekomstperspectief te bieden”. “Maatschappelijk creëren wij draagvlak voor acceptatie en integratie van speciale sporters in reguliere wedstrijden en evenementen”.