Doneer

Waar gaat je donatie naar toe;

Jouw donatie wordt ingezet om de stichting mogelijk te maken. Hierbij wordt er naar gestreefd om een zo laag mogelijk bedrag van de totale inkomsten aan de organisatie te besteden. Het overige geld komt direct ten goede aan de uitbreiding en onderhoud van de teams.
Een gift aan één van de Teams draagt direct bij aan de doelstelling van de teams: Het inzamelen van geld om de vorming van een nieuw team mogelijk te maken.

Doneeropties:

  • Eenmalige donatie aan de stichting
  • Wordt donateur van de stichting (automatische incasso)
  • Giften en schenkingen aan de stichting
  • Sponsoring van een team