CONTACT

Contact

The Lighthouse Sports Foundation
p/a Parallelweg 14
7121 VA Aalten
+31 06 144 945 85
info@lighthousesportsfoundation.nl
Kvk: 58718508

Doneer

Jouw donatie wordt ingezet om de stichting mogelijk te maken. Hierbij wordt er naar gestreefd om een zo laag mogelijk bedrag van de totale inkomsten aan de organisatie te besteden.

Het overige geld komt direct ten goede aan de uitbreiding en onderhoud van de teams.
Een gift aan één van de Teams draagt direct bij aan de doelstelling van de teams: Het mogelijk maken om deel te nemen aan reguliere sportevenementen en onderhoud materiaal.


Doneeropties:
Eenmalige donatie aan de stichting
Wordt donateur van de stichting (automatische incasso)
Giften en schenkingen aan de stichting
Sponsoring van een team


Mocht u ons willen ondersteunen maak dan uw gift over op rekeningnummer:
voor Nederland: NL39 RABO 0112358624
voor Buitenland: BIC:RABONL2U
t.n.v The Lighthouse Sports Foundation onder vermelding van ‘gift’.


Voor meer informatie neem contact op met ons.